Targovax AS has reached an important milestone

In the ongoing clinical trial investigating its cancer vaccine TG01 for treatment of operable pancreatic cancer.

Targovax AS har oppnådd en viktig milepæl i den pågående kliniske studien for testing av sin kreftvaksine TG01 for behandling av operabel bukspyttkjertelkreft. 

Targovax meddeler at primært endepunkt for pågående fase I/II studie CT TG01-01, vedrørende immunrespons og bivirkninger, allerede er nådd. Rekruttering av pasienter til studien vil allikevel fortsette i henhold til protokoll og plan for avlesning av sekundære endepunkter. 

Kontakt: 

Jonas Einarsson, Styreleder, mob: +47 48 09 63 55 E-mail je@radforsk.no (Pressekontakt) 

Hanne Mette D. Kristensen, CEO, mob: +47 97 19 74 49 E-mail: hmkristensen@targovax.com, web: www.targovax.com 

Fakta: Targovax 

Targovax ble etablert i oktober 2010 for å utvikle immunterapi i form av terapeutiske kreftvaksiner, basert på pionérforskning ved OUS Radiumhospitalet og Norsk Hydro. Mutasjoner i RAS forstyrrer normal celledeling, og bidrar til utvikling av kreftceller og svulster. Første legemiddel under utvikling, TG01, lærer opp kroppens immunsystem til å gjenkjenne og drepe kreftceller med RAS-mutasjoner. TG01 har Orphan Drug Status for bukspyttkjertelkreft i EU og USA, og er nå i fase II klinisk utvikling innen operabel bukspyttkjertelkreft, pasientene som kan delta starter behandling inntil 12 uker etter operasjon. Selskapet er lokalisert på Lysaker utenfor Oslo. 

Immuno-onkologi / kreftvaksiner 

Det norske kreftforskningsmiljøet har vært i forskningsfronten når det gjelder å forstå mekanismene for immuno-onkologi/immunterapi og kreftvaksiner. En kreftvaksine lærer opp kroppens immunsystem til å gjenkjenne og drepe kreftcellene. TG01 er terapeutisk, den gis som behandling til pasienter etter kirurgi, for å forhindre tilbakefall. 

Bukspyttkjertelkreft og andre RAS-muterte kreftformer. 

Bukspyttkjertelkreft er en sykdom som rammer 116 000 pasienter hvert år i EU og USA, og ca 690 pasienter årlig i Norge. Ca 15-20% av disse avdekkes på et tidlig stadium og kan opereres. Dødeligheten er høy, og prognosen for disse pasientene har vært mer eller mindre uendret de siste 30 år. Ca 80-90% av pasienter med bukspyttkjertelkreft har RAS-mutasjoner i kreftcellene. 

RAS-mutasjoner forekommer i ca 20% av alle krefttilfeller, også ofte i tykktarmskreft, ikke-småcellet lungekreft og andre kreftformer. Pasienter med RAS – mutasjoner innen disse sykdommene har vist seg å være vanskelig å behandle med dagens tilgjengelige medisiner, og det er et stort udekket medisinsk behov.