Patient recruitment started in C1 study in Finland (in Finnish)

Onkolyyttiset virukset ovat uusi, kehittyvä syövän hoitomuoto, joka tähtää täsmällisempään, tehokkaampaan ja turvallisempaan syövän hoitoon. Suomessa alkaa ainutlaatuinen lääketutkimus, jossa pitkälle edennyttä syöpää sairastavia potilaita hoidetaan onkolyyttisillä viruksilla puhtaasti kotimaisin voimin Helsingin Yliopiston, Docrates Sairaalan ja Oncos Therapeuticsin yhteistyössä.

Suomessa käynnistyy pitkästä aikaa täysin kotimaiseen yhteistyöhön nojaava kliininen syöpälääketutkimus, kun helsinkiläinen Docrates Sairaala aloittaa ensimmäisen vaiheen kliinisen tutkimuksen onkolyyttisellä viruksella CGTG-102. Tutkimuksessa hoidetaan 12 syöpäpotilasta, joiden tauti on lähettänyt etäpesäkkeitä ja edennyt rutiinihoidoista huolimatta. Tutkittava lääkeaine CGTG-102 on keksitty Helsingin Yliopistolla tutkimusprofessori Akseli Hemminginjohdolla, ja tutkimuksen rahoittaa lääkettä kehittävä suomalainen biotekniikkayritys Oncos Therapeutics.

“Olemme ylpeitä siitä, että olemme Pohjois-Euroopan ensimmäinen sairaala jossa käynnistetään kliininen tutkimus onkolyytisillä viruksilla”, toteaa Docrates Sairaalan johtava ylilääkäri Timo Joensuu, joka toimii kliinisen tutkimuksen päätutkijana. “Uskomme, että turvalliset hoidot onkolyyttisillä viruksilla ovat syöpähoitojen tulevaisuutta, ja toivomme että tämä alkuvaiheen tutkimus johtaa myöhemmin uusiin tutkimuksiin CGTG-102:lla ja muilla edistyneillä syövän immuuniterapian muodoilla.”

CGTG-102 hyödyntää luonnon omaa mekanismia: virus tunkeutuu isäntäsoluun ja jakautuu siinä tappaen isäntäsolunsa. Onkolyyttinen virus tarkoittaakin virusta, joka jakautuu tehokkaasti syöpäsoluissa mutta ei terveissä soluissa, joten sitä voidaan käyttää syöpäsoluja valikoivasti tuhoavana hoitona. Viruksen jakautuminen vapauttaa uusia viruksia syöpäkasvaimeen ja verenkiertoon, mikä voi ylläpitää ja vahvistaa vaikutusta sekä auttaa etäpesäkkeiden hoitamista levinneessä syövässä.

“CGTG-102:lla pyritään lisäksi aikaansaamaan elimistön oma immuunivaste syöpäkasvainta vastaan, mikä edelleen tehostaisi hoitoa”, tutkimusprofessori Hemminki kertoo. “Vaikka virushoidot ovat aiemmissa kokeellisissa hoidoissa olleet turvallisia ja osa potilaista on näyttänyt hyötyvän niistä, lääkkeen turvallisuus ja tehokkuus on tärkeää osoittaa kliinisissä tutkimuksissa.”

Pitkälle kehittyneihin terapioihin liittyvät tiukat viranomaisvaatimukset tekevät kehitystyöstä perinteistäkin syöpälääkekehitystä haastavampaa.

“Mikäli nyt käynnistyvän tutkimuksen tulokset ovat lupaavia, vaaditaan vielä paljon laajempia toisen ja kolmannen vaiheen kliinisiä tutkimuksia ennen kuin lääkkeelle voi hakea myyntilupaa sen saamiseksi käyttöön kaikille jotka siitä hyötyisivät”, muistuttaa Oncos Therapeuticsin toimitusjohtaja Pekka Simula.

Lisätietoja: